“Бялата Лагина” АД

  • Бялата Лагуна АД
  • Бялата Лагуна АД
  • Бялата Лагуна АД
 
Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е хотелиерство и ресторантьорство; туроператорска и турагентска дейност, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и др. видове услуги, свързани с международният и вътрешен туризъм; организиране на екскурзии в страната и чужбина.
Комплекс "Бялата лагуна” е разположен на черноморското крайбрежие, в непосредствена близост до гр.Балчик, в района на Тузлата, известен със своите термални минерални извори. „Албена“ АД притежава 100% от капитала на дружеството.

Контакти

  • комплекс Бялата Лагуна, село Топола, община Каварна 9654, Административна сграда
  • + 0570 88000

Изп.Директор: Светлин Стефанов
моб.тел.: 0885 853 391
e-mail: wl_albena@abv.bg
Тел./факс: + 0570 88000
Телефон Рецепция /за резервации/: + 0570 88005