Албена АД съобщава, че на 14.02.2017 година в резултат на упражнени по реда на чл. 126 ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест – Холдинг АД са изкупени обратно 15 774 броя акции, представляващи 0.3691 % от капитала на Албена АД.

Официален документ може да изтеглите от ТУК.