Уведомление от "Албена" АД

В условия на въведеното извънредно положение на територията на република България, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020, обнародвано в ДВ брой 28 от 24.03.2020, поради пандемията от разпространението на COVID-19, "Албена" АД уведомява, че ще забави обявяването на Консолидирания годишен финансов отчет за 2019г.

Поради извънредната епидимична обстановка в страната и свързаните с нея затруднения в дейността, Дружеството ще положи всички усилия за да публикува в максимално кратък срок Консолидирания годишен финансов отчет за 2019г, като прогнозна крайна дата за оповестяване на отчета е 15.05.2020г.

Уведомление: Изтеглете