УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 100ш, ал.1, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 100т, ал. 1 и ал.3 от ЗППЦК ви уведомяваме, че на 10.12.2020 година "Албена" продаде притежавания мажоритарен пакет акции, представляващ 98,39% от капитала на "Хемустурист" АД.

Уведомление: Изтеглете