Албена АД съобщава, че на 28.11.2016 година в резултат на упражнени по реда на чл. 126 ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест - Холдинг АД са изкупени обратно 7372 броя акции, представляващи 0.1725%-цт капитала на Албена АД.

Официален документ може да видите от ТУК.

--------------------------------

Албена АД съобщава, че на 29.11.2016 година в резултат на упражнени по реда на чл. 126 ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест - Холдинг АД са изкупени, обратно 864 броя акции, представляващи 0.0202% от капитала на Албена АД.

Официален документ може да видите от ТУК.