„Ико Бизнес“ АД

  • Ико Бизнес АД
  • Ико Бизнес АД
  • Ико Бизнес АД
 
Предмет на дейност

Ико Бизнес“ АД е дружество от групата на „Албена“ АД, опериращо в сектора на недвижимите имоти, с основна дейност отдаване на сградния фонд под наем. Основният актив на компанията е офис сграда в широк център на гр. Пловдив. Общо квадратурата, годна за отдаване, е в размер на 1 198 кв.м. Дружеството притежава почивна база в к.к. Албена, която е отдадена под наем на „Албена“ АД. Друг основен актив е дъщерното дружество „Ахтопол Ризорт“ ЕАД, в което „Ико Бизнес“ АД е едноличен собственик. В него е отделен парцел с площ 5 707 кв.м. в местността „До Града“ в гр. Ахтопол, на първа линия, с надморска височина около 4 м. В непосредствена близост е централния градски плаж. Разполага с 10 броя бунгала, които се ползват за почивна база. „Албена“ АД притежава 99.68% от капитала на дружеството.

Контакти

Адрес: гр. Пловдив

Мариана Кирова - Изп. член
моб. Телефон 0879 990 924
e-mail: kirova@aih.bg

website: www.aih.bg