„ИДИС“ АД

  • Идис АД
  • Идис АД
  • Идис АД
 
Предмет на дейност

„Идис“ АД е дружество от групата на „Албена“ АД, опериращо в сектора на недвижимите имоти, с основна дейност отдаване на сградния фонд под наем. Основният актив на компанията е имота в гр. Варна, бул. Осми Приморски полк 128. Сградата е на четири етажа и се намира в район с отлична локация, в близост до централната част на град Варна, НАП Варна и Административния съд. Непосредствената близост на сградата на главната пътна артерия на града осигуряват възможност за бърз достъп до нужната дестинация. Общо квадратурата, годна за отдаване, е в размер на 2 544 кв.м. „Албена“ АД притежава 98.88% от капитала на дружеството.

Контакти

Адрес: 9010, гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” №128

Светлана Рахнева - Изп. член
моб. Телефон 0879 990 927
e-mail: idis@net-bg.net

website: www.aih.bg