„Фламинго Турс“ ЕООД

  • Фламинго Турс АД
  • Фламинго Турс АД
  • Фламинго Турс АД
 
Предмет на дейност

Фламинго Турс извършва туроператорска дейност и е специализирана в 3 основни направления : пакетни почивки – хотел, полет и трансфер; само хотелско настаняване и самолетни билети. Дружеството е със седалище в Германия. “Албена“ АД притежава 100% от капитала на дружеството.

Контакти

Адрес: Германия / In der Mülheimer Str. 15 40239 - Düsseldorf Deutschland
Марин Василев – управител
Тел. 004915256066979
e-mail: m.vassilev@flamingotours.de
website: www.flamingotours.de