“Еко Агро” АД

 
Предмент на дейност

“Еко Агро” АД е дружество с предмет на дейност производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция, изкупвателно-търговска дейност, създаване на ферми за рибовъдство и други аквакултури, риболов, производтво и реализация на рибни продукти. „Албена“ АД притежава 97.70 % от капитала на дружеството.

Контакти

  • България, к.к. Албена, 9620
  • Мария Жекова - Директор / 0885 853 273
  • Велина Георгиева - Гл. Счетоводител / 0885 853 816