„Добруджански текстил“ АД

  • ДОБРУДЖАНСКИ ТЕКСТИЛ АД
  • ДОБРУДЖАНСКИ ТЕКСТИЛ АД
  • ДОБРУДЖАНСКИ ТЕКСТИЛ АД
 
Предмет на дейност

„Добруджански текстил“ АД е дружество от групата на „Албена“ АД, опериращо в сектора на недвижимите имоти, с основна дейност отдаване на сградния фонд и незастроени площи към него под наем. Основният актив на компанията е имот в индустриалната зона на гр. Добрич. Обектът представлява поземлен имот, състоящ се от терени с обща площ 48 380 кв.м. и сграден фонд на бивша фабрика за текстил. Застроената площ на сградите е 15 376 кв.м., а разгъната им застроена площ е 16 950 кв.м. Сградите са строени през 1969-70 г. В сравнително добро състояние са около 2 000 кв.м. застроена площ, които се отдават под наем. Също така са намерени наематели и за част от незастроените площи. „Албена“ АД притежава 93.69% от капитала на дружеството.

Контакти

Адрес: 9301, гр.Добрич, ул. „Ангел Стоянов” № 2

Геновева Терзиева - Прокурист
моб. Телефон 0879 990 922
e-mail: genovevat@albena.bg

website: www.aih.bg