Дивидент

ДИВИДЕНТ НА АЛБЕНА АД

„Албена“ АД уведомява своите акционери и тези, които са станали акционери на дружеството в резултат на вливането на заличеното „Албена Инвест-Холдинг“ АД в „Албена“ АД, че дивиденти за 2011 година се изплащат най-късно до 20 септември 2017 година. След тази дата дивиденти за 2011 година няма да се изплащат поради изтичане на петгодишна давност.


„АЛБЕНА“ АД – ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ В ЛЕВА
ГОДИНАБРУТЕН ДИВИДЕНТ (СУМА В ЛВ.)
За 1997 г.0,35 лв. на акция
За 1998 г.1,40 лв. на акция
За 1999 г.
За 2000 г.0,50 лв. на акция
За 2001 г.0,50 лв. на акция
За 2002 г.1,20 лв. на акция
За 2003 г.0,50 лв. на акция
За 2004 г.0,40 лв. на акция
За 2005 г.0,60 лв. на акция
За 2006 г.0,50 лв. на акция
За 2007 г.0,50 лв. на акция
За 2008 г.0,50 лв. на акция
За 2009 г.0,50 лв. на акция
За 2010 г.0,35 лв. на акция
За 2011 г.0,25 лв. на акция
За 2012 г.0,75 лв. на акция
За 2013 г.0,50 лв. на акция
За 2014 г.
За 2015 г.0,45 лв. на акция
За 2016 г.
За 2017 г.0,70 лв. на акция
За 2018 г.0,80 лв. на акция
За 2019 г.