ДИВИДЕНТ НА АЛБЕНА АД

„Албена“ АД уведомява своите акционери и тези, които са станали акционери на дружеството в резултат на вливането на заличеното „Албена Инвест-Холдинг“ АД в „Албена“ АД, че дивиденти за 2011 година се изплащат най-късно до 20 септември 2017 година. След тази дата дивиденти за 2011 година няма да се изплащат поради изтичане на петгодишна давност.

"Албена" АД - Дивидент на акция в лева
Година Брутен Дивидент (сума в лв.)
За 1997 г. 0,35 лв. на акция
За 1998 г. 1,40 лв. на акция
За 1999 г. -
За 2000 г. 0,50 лв. на акция
За 2001 г. 0,50 лв. на акция
За 2002 г. 1,20 лв. на акция
За 2003 г. 0,50 лв. на акция
За 2004 г. 0,40 лв. на акция
За 2005 г. 0,60 лв. на акция
За 2006 г. 0,50 лв. на акция
За 2007 г. 0,50 лв. на акция
За 2008 г. 0,50 лв. на акция
За 2009 г. 0,50 лв. на акция
За 2010 г. 0,35 лв. на акция
За 2011 г. 0,25 лв. на акция
За 2012 г. 0,75 лв. на акция
За 2013 г. 0,50 лв. на акция
За 2014 г. -
За 2015 г. 0,45 лв. на акция
За 2016 г. -
За 2017 г. 0,70 лв. на акция
Уведомление към акционерите 2018
Допълнителна информация относно изплащането на дивидента за 2017 г.