„България-29” АД

  • България 29 АД
  • България 29 АД
  • България 29 АД
 
Предмет на дейност

„България-29“ АД е дружество от групата на „Албена“ АД, опериращо в сектора на недвижимите имоти, с основна дейност отдаване на сградния фонд под наем. Основният актив на компанията е имота в София, бул. Никола Петков 73 (бивша текстилна фабрика). Сградният фонд е разположен на площ от 52 000 кв.м., състоящ се от две производствени халета, складове и офис сгради. Общата квадратура на годните за отдаване под наем застроени площи е 11 510 кв.м. Освен застроените площи, се отдават под наем и незастроени площи – двор, площадки и паркинг. Друг актив на „България-29“ АД е имот в село Говедарци (близо до к.к. Боровец и гр. Самоков, в подножието на Рила планина и връх Мальовица). Имотът представлява дворно място заедно с построените в него къща, представляваща полумасивна двуетажна сграда, постройка и навес към него. „Албена“ АД притежава 86.94% от капитала на дружеството.

Контакти

Адрес: 1619, гр. София, бул. „Никола Петков” №73

Росица Бонева - Прокурист
моб. Телефон 0879 990 93
e-mail: bulgaria29_rental@mail.bg

website: www.aih.bg