„Албена Автотранс” АД

  • Албена Автотранс АД
  • Албена Автотранс АД
  • Албена Автотранс АД
 
Предмет на дейност

„Албена Автотранс“ АД е един от най-големите превозвачи на пътници в Североизточна България с над 30 години история. Основана е като транспортно отделение на Курортен Комплекс Албена, като акцента е върху туристическия автотранспорт. В момента фирмата разполага със 56 луксозни туристически автобуса, за чиито комфорт гарантира въведената система за управление на качеството ISO 9001-2000. Стопанската дейност на дружеството се осъществява на вътрешния и външния пазар със следната продуктова гама: чартърни туристически превози; екскурзии в чужбина и страната; турнета на опери, танцови състави и музикални формации в чужбина;мероприятия и трансфери с туроператорски фирми; сервизна дейност; продажба на превозни средства и др. „Албена“ АД притежава 98.23% от капитала на дружеството.

Контакти

КК Албена
Община: Балчик
Област: Добрич
Пощ.код: 9620
Факс:+359 579 62565

Деян Митев - изп. член
моб. Телефон 0885 853 480
e-mail: office@albenaautotrans.com

website: www.albenaautotrans.com