"Алфа консулт 2000" ЕООД

  • Алфа Консулт 2000 ЕООД
  • Алфа Консулт 2000 ЕООД
  • Алфа Консулт 2000 ЕООД
 
Предмет на дейност

Основната дейност дружеството e отдаване под наем на земеделски земи и стопанска сграда с цел реализиране на приходи. Наред с основната дейност „Алфа консулт 2000”ЕООД участва в управлението на част от дружествата на "Албена" АД. „Албена“ АД притежава 100% от капитала на дружеството.

Контакти

Адрес: 1606, гр. София, ул. „Св. Ив. Рилски” № 33-35
Мартин Парашкевов - Управител
Тел. 0879990938
e-mail: martin.parashkevov@albena.bg