“Актив СИП” ООД

  • Актив Сип ООД
  • Актив Сип ООД
  • Актив Сип ООД
 
Предмет на дейност

„Актив – СИП” ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище гр.Варна. Основен предмет на дейност на дружеството е производство и търговия със строителни смеси, вододисперсни мазилки и бои, грундове, латекс и др., строителна и инженерингова дейност. „Албена“ АД притежава 90.09% от капитала на дружеството.

Контакти

  • 9620 АЛБЕНА, п.к. 1 СКЛАДОВА БАЗА – к.к. АЛБЕНА
  • + 0579 6 30 81

Пласмент
тел.: 0579 6 20 60
моб.: 0885 853 761

Складова База - ВАРНА ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Между "Топливо" и "ГБС"
(до бетонов възел "Шанс")
тел.: 052 50 54 70
моб.: 0894 62 19 25

Управител: Пенчо Пенчев