Туризъм

Агробизнес

Инвестиции

АКТУАЛНО

  • Съветът на директорите на "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството свиква ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.10.2016 година в 10.00 часа

  • Съветът на директорите на "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството свиква ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.10.2016 година в 10.00 часа