Туризъм

Агробизнес

Инвестиции

АКТУАЛНО

  • Съветът на директорите на "Албена" АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 13.06.2015 г. от 11.00 ч. в к.к. Албена, в заседателната зала на хотел „Лагуна гардън"

  • Съветът на директорите на "Албена" АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 13.06.2015 г. от 11.00 ч. в к.к. Албена, в заседателната зала на хотел „Лагуна гардън"